Dỗi thế này có được xem là vô cơ không

TQ. Nhân

Junior Member
Như tít mình ở tầng 5 nhắn tin xong để nguyên mes rồi đi xuống lấy cơm lên lại thì ny gỡ 2 tin nhắn rồi dỗi bảo xem không rep các thứ giải thích thì chả ăn thua.
mai bé nó về quê cách ly 14 ngày dự kiến thì chiều nay tôi sang mà giờ em nó cứ khăn khăn bảo"im" rồi còn "cấm sang"
1597987596126.png

Đang yên đang lành tự dưng giận. các thím có nước đi nào hay không.
[nhiều lúc đùa đùa cũng giận các thím ạ]
 

VN Coast Guard

Junior Member
Như tít mình ở tầng 5 nhắn tin xong để nguyên mes rồi đi xuống lấy cơm lên lại thì ny gỡ 2 tin nhắn rồi dỗi bảo xem không rep các thứ giải thích thì chả ăn thua.
mai bé nó về quê cách ly 14 ngày dự kiến thì chiều nay tôi sang mà giờ em nó cứ khăn khăn bảo"im" rồi còn "cấm sang"
View attachment 161200
Đang yên đang lành tự dưng giận. các thím có nước đi nào hay không.
[nhiều lúc đùa đùa cũng giận các thím ạ]
Đức trước chờ ae vào phán.
 
Như tít mình ở tầng 5 nhắn tin xong để nguyên mes rồi đi xuống lấy cơm lên lại thì ny gỡ 2 tin nhắn rồi dỗi bảo xem không rep các thứ giải thích thì chả ăn thua.
mai bé nó về quê cách ly 14 ngày dự kiến thì chiều nay tôi sang mà giờ em nó cứ khăn khăn bảo"im" rồi còn "cấm sang"
View attachment 161200
Đang yên đang lành tự dưng giận. các thím có nước đi nào hay không.
[nhiều lúc đùa đùa cũng giận các thím ạ]
dỗi thế này là Hữu cơ nhé
 

BaconAv

Member
Thể loại dẩm thì:
1/ Chiều nó, năn nỉ xin lỗi, làm trò... rồi cuối cùng thành 1 thằng Simp lord.

2/ Cho thấy thái độ mình không vui vì hành xử trẻ con kiểu này. Nếu nó biết suy nghĩ thì chỉnh được, còn không sau này rước về cũng khổ.

Tự biết giá trị bản thân ở đâu mà chọn phương án. :matrix:
 

BlackAnoa

Member
Hồi xưa lúc còn bồ với vợ thì có khi qua bữa sau mới nhắn lại. :censored: Chửi sấp mặt nó luôn đi thím, nói là ngoài em ra anh còn công việc, còn giải trí, còn học hành. Chứ suốt ngày canh trả lời với chiều chuộng em thì anh éo phải là anh nữa rồi.Không hợp thì bay là lá la :mad:
 

yunie69

Junior Member
Nếu trên cơ thì kệ mẹ nó , thích giận nhiêu thì giận , đéo hết giận thì chia tay
Nếu dưới cơ thì xin lỗi các thứ đê
 

1m8.50kg

Junior Member

Đức ảnh.
Gấu mình cũng dẫm lol y chang ny thớt. Nạt nó đi, nhẹ nhàng thôi. Ông chiều hoài nó quen, nhờn đấy. Sau này khó trị lắm.
Chiều vẫn sang bình thường, nó dỗi vậy thôi


via theNEXTvoz for iPhone
 
Top