• Để có toàn bộ các quyền lợi của thành viên diễn đàn (bao gồm cả thảo luận tại mục Điểm báo) bạn cần cập nhật tài khoản để trở thành Senior Member.

    Chi tiết hơn tại thông báo này!

HN Dọn kho ra tiếp màn mấy cái màn và main mủng linh tinh

leblanc18

Junior Member
1. Màn samsung 19" mã s19b310b, tình trạng: sọc ngang 1 phát nhỏ, phù hợp màn soi cam, đầy đủ adapter => 150k
2. Màn HP vuông 17" mã L1710, tình trạng: sọc dọc 1 phát nhỏ, phù hợp làm màn kỹ thuật => 50k
3. Màn HP 20" mã LV2011, tình trạng: dùng bình thường => 500k
4. Main H61 đủ chặn + G2030, tình trạng: dùng bình thường => 550k
5. Nguồn CM 350, đẹp đẽ mới xì bụi => 150k
8ad69e1183117e4f2700.jpg
d8ac496f546fa931f07e.jpg
fca1366b2b6bd6358f7a.jpg
 
Last edited:
Top