HN Dọn kho ra tiếp màn mấy cái màn và main mủng linh tinh

leblanc18

Junior Member
1. Màn samsung 19" mã s19b310b, tình trạng: sọc ngang 1 phát nhỏ, phù hợp màn soi cam, đầy đủ adapter => 150k
2. Màn HP vuông 17" mã L1710, tình trạng: sọc dọc 1 phát nhỏ, phù hợp làm màn kỹ thuật => 50k
3. Màn HP 20" mã LV2011, tình trạng: dùng bình thường => 500k
4. Main H61 đủ chặn + G2030, tình trạng: dùng bình thường => 550k
5. Nguồn CM 350, đẹp đẽ mới xì bụi => 150k
8ad69e1183117e4f2700.jpg
d8ac496f546fa931f07e.jpg
fca1366b2b6bd6358f7a.jpg
 
Last edited:
Top