HN Dọn nhà bán Lenovo m93p tiny, màn HP 24inch, cpu,....

heroes1412

Junior Member
1. Lenovo m93p tiny, i5 4590t, 8gb ram, 128gb ssd sata, nguồn 65w = 4tr
3. CPU i5 4590T = 1100k
4. 2 con G3250T (lắp H81,87 97) = 300k / con (500k /2 con)
 
Top