HN Dọn nhà case 1220v3 ~ i5 4570, SS 860 EV0,A400 240GB. Kingmax NVME 240GB, VGA Ăn điện,HDD, Wifi, Cáp Nguồn, Gông tản, Caddybay, Xác nguồn + main...

gogeta

Senior Member

Dọn nhà case 1220v3 ~ i5 4570, SS 860 EV0,A400 240GB. Kingmax NVME 240GB, VGA Ăn điện,HDD, Wifi, Cáp Nguồn, Gông tản, Caddybay, Xác nguồn + main...​

 

gogeta

Senior Member

Dọn nhà case 1220v3 ~ i5 4570, SS 860 EV0,A400 240GB. Kingmax NVME 240GB, VGA Ăn điện,HDD, Wifi, Cáp Nguồn, Gông tản, Caddybay, Xác nguồn + main...​

 

gogeta

Senior Member

Dọn nhà case 1220v3 ~ i5 4570, SS 860 EV0,A400 240GB. Kingmax NVME 240GB, VGA Ăn điện,HDD, Wifi, Cáp Nguồn, Gông tản, Caddybay, Xác nguồn + main...​

 

gogeta

Senior Member

Dọn nhà case 1220v3 ~ i5 4570, SS 860 EV0,A400 240GB. Kingmax NVME 240GB, VGA Ăn điện,HDD, Wifi, Cáp Nguồn, Gông tản, Caddybay, Xác nguồn + main...​

 
Top