HN dọn nhà còn một ít đồ combo main h81 + 1271v3 + 8gb ram, card gtx 1060 3gb, chip i3 2100, 1220v3 - 1230v3 - 1240v3

Top