HN Dọn nhà tháng 6 (b75-h61-case máy bộ-laptop-cpu....)

thit_nac

Junior Member
1 hộp msi b75a-g43 main + chắn + box + i5/3470 + fan =1.379k
2 main
Ga-H61m-ds2 4.0
Main Đủ chặn. Gỡ 1 bios 439k
3 g2030 79k
4 bộ case lenovo 1155 -i5/3470-ram 8g- ssd120g -2379k (cắm điện là chạy)
5 bộ case lenovo 1155 như trên i5/2400 -ram 4g (ko ổ) 1.339k
6
7
8
All bh 15 ngày


Hn o.97418.oooo
 
Last edited:

thit_nac

Junior Member
20209ba8dcdb-714e-4edb-a146-3b653ea25d76.jpg

202076be000a-ed3a-48d2-991e-1c2a3264d397.jpg

2020a21e63f4-8841-411a-b27a-ed12f0e03897.jpg

20200a4d81a2-30ef-479e-a202-769092b742e6.jpg

202035891014-53f4-4ba7-bdf3-5125481167a6.jpg

2020e3b44082-038e-44ba-a3d5-aeb3afd5d5e6.jpg

2020cb91b72e-318c-4162-a62f-923703e0a222.jpg
 
Top