HN Dọn nốt: MSI RX 580 8GB, DDR4 8GB bus 2666, Phím cơ, HDD 500GB...

MyPhan

Junior Member
Đã xonggg.
 

Attachments

 • 10.jpg
  10.jpg
  56.1 KB · Views: 284
 • 17.jpg
  17.jpg
  61.2 KB · Views: 286
 • 13.jpg
  13.jpg
  64.8 KB · Views: 267
 • 15.jpg
  15.jpg
  119.4 KB · Views: 247
 • 14.jpg
  14.jpg
  86.4 KB · Views: 242
 • 8.jpg
  8.jpg
  58.8 KB · Views: 233
 • 1.jpg
  1.jpg
  68.9 KB · Views: 233
 • 2.jpg
  2.jpg
  92.9 KB · Views: 234
 • 7.jpg
  7.jpg
  124.7 KB · Views: 227
 • 3.jpg
  3.jpg
  32.2 KB · Views: 224
Last edited:
Top