Dự đoán bất ngờ kết quả tái tranh cử tổng thống Trump-Biden tiềm năng

optmize

Senior Member
Kỳ sau Democrat vẫn nắm quyền thì con dân Mỹ quốc xứng đáng làm nô bộc cho Nga Tàu thống trị
 

Le.Tonkinois

Senior Member
Cái này nói mãi sao k hiểu nhể bọn du chuẩn có chơi bẩn thật nhưng k phải là bọn nó in ra phiếu hay điền phiếu cho người chết mà bọn nó đi gom phiếu qua thư, cái này thì một số tiểu bang cấm một số không cấm. Tất nhiên bản thân 100 cũng bị chỉ trích nhiều từ vụ covid, xử lý khá là ỉa chảy nên việc gom phiếu ms đạt hiệu quả cao như vậy chứ bình thường như năm 2018 kinh tế đang lên thiên hạ thái bình thì bọn du chuẩn có gom cũng thua sâu mà thôi.
Thế mai fence cho hỏi là 7 Đần giải quyết vụ Covid khá khẩm gì hơn Trump?
Suốt ngày Dâm Chủ kêu Trump gây chia rẽ các nước, kết quả là Taliban chiếm trọn Kabul, quân Mẽo rút trong nhục nhã. Putin thì đập U-cà, lạm phát tăng cao và 7 ị đùn khi được hỏi về lạm phát thì làm câu "Stupid son of the Bitch". Thử hỏi Trump mà nói câu đấy xem bọn Dâm chủ có cho lên trang nhất tế sống cả nhiệm kì không?
 

Xê rờ bẩy

Senior Member
Thế mai fence cho hỏi là 7 Đần giải quyết vụ Covid khá khẩm gì hơn Trump?
Suốt ngày Dâm Chủ kêu Trump gây chia rẽ các nước, kết quả là Taliban chiếm trọn Kabul, quân Mẽo rút trong nhục nhã. Putin thì đập U-cà, lạm phát tăng cao và 7 ị đùn khi được hỏi về lạm phát thì làm câu "Stupid son of the Bitch". Thử hỏi Trump mà nói câu đấy xem bọn Dâm chủ có cho lên trang nhất tế sống cả nhiệm kì không?
Thì gom phiếu cảm xúc ngay lúc đó là ghét 100 chứ nó care đếch gì đến thầy bẩy, đảng du chuẩn có đề cử con dogs lên thì nó vẫn ghi tên con dogs đó vào lá phiếu thôi, đa phần dân mẽo có phải chánh trị gia hay nhà kinh tế gì đâu, hậu quả covid là có thật vì có hàng triệu người mất việc làm mất thu nhập, nằm nhà đéo có việc làm lại được mấy anh du chuẩn đến tận nơi thu phiếu thì nó ghi tên thầy bẩy cho bõ tức chớ sao.
 
Top