Du ký trời Tây: Chuyên gia ngôn ngữ Pháp “mắc tóc” trước Sĩ Tải

Strikerougeootori

Đã tốn tiền
Gen con dân Đại Việt khác hẳn gen bọn thuộc địa khác của Pháp chứ. Cùng chung văn minh lúa nước nên phải giỏi ngang Trung Nhật Hàn, có điều số xui ở trúng mảnh đất mặt tiền thằng nào cũng muốn giật thành ra cả ngàn năm nai rồi lo nghĩ tính kế giữ đất chứ chả có điều kiện phát triển văn minh nữa.

Sent from Samsung SM-G998B using vozFApp
 
Top