Đứa con gái kỳ lạ

caotu

Junior Member
Lúc tối em đang đi bộ ngoài đường để đến 1 chỗ các bác ạ, trên đường đi em bỗng thấy phía bên kia đường phía xa xa bóng dáng của 1 người. Tất nhiên là ai quan tâm làm gì, nhìn thấy người đấy rồi em quay lại đi tiếp. Khi gần người đấy hơn em nhìn tiếp và tự nhủ: "bà già nào ấy nhỉ? Dáng giống bà cô nào đó". Khi gần hơn em vừa đi vừa nhìn thấy đây là 1 đứa con gái chứ không phải 1 bà cô nào, nhưng tối quá không nhìn rõ, em thấy nó lấy tay ngoáy ngoáy mũi rồi bôi ra cái bụi cây gần đó, éo mịa thể loại éo gì thế? Em nhìn rồi quay đi sợ nó nhìn thấy em nhìn nó, nó lại bảo em nhìn vô duyên thì chết. Khi ở gần nó lắm rồi em quyết định nhìn kỹ mặt nó xem nó là ai, em nhìn và sững sờ, éo mịa sao xinh thế? Chẳng biết là ai nhưng xinh quá, nhìn cứ như lưu diệc phi phiên bản trẻ tuổi hơn vậy. Em đi qua rồi vẫn bồi hồi, đúng là 1 đứa con gái kỳ lạ.
 

mickey5678

Senior Member
Lúc tối em đang đi bộ ngoài đường để đến 1 chỗ các bác ạ, trên đường đi em bỗng thấy phía bên kia đường phía xa xa bóng dáng của 1 người. Tất nhiên là ai quan tâm làm gì, nhìn thấy người đấy rồi em quay lại đi tiếp. Khi gần người đấy hơn em nhìn tiếp và tự nhủ: "bà già nào ấy nhỉ? Dáng giống bà cô nào đó". Khi gần hơn em vừa đi vừa nhìn thấy đây là 1 đứa con gái chứ không phải 1 bà cô nào, nhưng tối quá không nhìn rõ, em thấy nó lấy tay ngoáy ngoáy mũi rồi bôi ra cái bụi cây gần đó, éo mịa thể loại éo gì thế? Em nhìn rồi quay đi sợ nó nhìn thấy em nhìn nó, nó lại bảo em nhìn vô duyên thì chết. Khi ở gần nó lắm rồi em quyết định nhìn kỹ mặt nó xem nó là ai, em nhìn và sững sờ, éo mịa sao xinh thế? Chẳng biết là ai nhưng xinh quá, nhìn cứ như lưu diệc phi phiên bản trẻ tuổi hơn vậy. Em đi qua rồi vẫn bồi hồi, đúng là 1 đứa con gái kỳ lạ.
Mày gặp ma rồi đó thớt.
 

EmYeuCrit

Senior Member
Lúc tối em đang đi bộ ngoài đường để đến 1 chỗ các bác ạ, trên đường đi em bỗng thấy phía bên kia đường phía xa xa bóng dáng của 1 người. Tất nhiên là ai quan tâm làm gì, nhìn thấy người đấy rồi em quay lại đi tiếp. Khi gần người đấy hơn em nhìn tiếp và tự nhủ: "bà già nào ấy nhỉ? Dáng giống bà cô nào đó". Khi gần hơn em vừa đi vừa nhìn thấy đây là 1 đứa con gái chứ không phải 1 bà cô nào, nhưng tối quá không nhìn rõ, em thấy nó lấy tay ngoáy ngoáy mũi rồi bôi ra cái bụi cây gần đó, éo mịa thể loại éo gì thế? Em nhìn rồi quay đi sợ nó nhìn thấy em nhìn nó, nó lại bảo em nhìn vô duyên thì chết. Khi ở gần nó lắm rồi em quyết định nhìn kỹ mặt nó xem nó là ai, em nhìn và sững sờ, éo mịa sao xinh thế? Chẳng biết là ai nhưng xinh quá, nhìn cứ như lưu diệc phi phiên bản trẻ tuổi hơn vậy. Em đi qua rồi vẫn bồi hồi, đúng là 1 đứa con gái kỳ lạ.
cậy mũi ra bôi cột điện cho tiện
cdGvfgg.png
 
Lúc tối em đang đi bộ ngoài đường để đến 1 chỗ các bác ạ, trên đường đi em bỗng thấy phía bên kia đường phía xa xa bóng dáng của 1 người. Tất nhiên là ai quan tâm làm gì, nhìn thấy người đấy rồi em quay lại đi tiếp. Khi gần người đấy hơn em nhìn tiếp và tự nhủ: "bà già nào ấy nhỉ? Dáng giống bà cô nào đó". Khi gần hơn em vừa đi vừa nhìn thấy đây là 1 đứa con gái chứ không phải 1 bà cô nào, nhưng tối quá không nhìn rõ, em thấy nó lấy tay ngoáy ngoáy mũi rồi bôi ra cái bụi cây gần đó, éo mịa thể loại éo gì thế? Em nhìn rồi quay đi sợ nó nhìn thấy em nhìn nó, nó lại bảo em nhìn vô duyên thì chết. Khi ở gần nó lắm rồi em quyết định nhìn kỹ mặt nó xem nó là ai, em nhìn và sững sờ, éo mịa sao xinh thế? Chẳng biết là ai nhưng xinh quá, nhìn cứ như lưu diệc phi phiên bản trẻ tuổi hơn vậy. Em đi qua rồi vẫn bồi hồi, đúng là 1 đứa con gái kỳ lạ.
Chỗ nào để gương giữa đường vậy gái :angry:
 

kangtakang

Senior Member
Thớt phải móc đít bôi lên cây nó mới gây ấn tượng được.

Sent from Samsung SM-G930F using vozFApp
 

Just Saying

Member
Tóm tắt: nửa đêm thằng thớt đi ra đường, thấy bà già nên hắn nảy sinh ý định biến thái. Tiến lại gần tính bóp rồi chạy. Xui cho hắn là là bóp trúng thằng bd. Thế là hắn bị thằng bd lấy cưt mũi trét vào mặt.

close 2pic
 
Top