Đùa giao diện chả khác gì forums.

BachNgocMay

Junior Member
Đùa sang forums mấy hôm nay thay đổi lẩm bẩm sao thấy xấu thế, hóa ra nó giống cái này ... đả đảo ....
 

link2linh

Junior Member
nhìn giao diện mới cũng ngon phết, cơ mà chưa biết server kháng nước tiểu chưa nữa :doubt:
 
Top