Đưa Tây Ninh thành tỉnh phát triển khá của Đông Nam Bộ và cả nước

mat phang toa do Oxy

Senior Member
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho gần 37.000 đảng viên thuộc 13 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

TN.JPG
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tin tưởng Tây Ninh tiếp tục quyết tâm cao, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển vượt bậc trong 5 năm tới. Ảnh: Báo Tây Ninh
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân dân tỉnh Tây Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Đồng chí tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển vượt bậc trong 5 năm tới, xây dựng Tây Ninh trở thành một tỉnh khá trong vùng Đông Nam Bộ và đến năm 2030 là tỉnh khá trong cả nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới đây.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Đại hội thảo luận, đánh giá sâu sắc và đầy đủ hơn những thành tựu đã đạt được, những mặt hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong văn kiện, phân tích kỹ những nguyên nhân, để xác định được đúng mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới, phù hợp với thực tế của tỉnh Tây Ninh.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Tây Ninh cần thực hiện quyết liệt, có hiệu quả 4 chương trình đột phá đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, phát triển nguồn nhân lực gắn với cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Tây Ninh cần hướng mạnh hơn nữa vào khai thác lợi thế về vị trí địa lý nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nằm trên trục hành lang Đông-Tây, tuyến đường Xuyên Á và có 3 cửa khẩu quốc tế với Campuchia để phát triển mạnh công nghiệp theo chiều sâu, dịch vụ logistics, thúc đẩy kinh tế biên mậu.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh phải đồng thời quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt các chính sách về tôn giáo, dân tộc; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chính sách đối với những người có công với nước, người khó khăn, yếu thế trong xã hội. Tiếp tục củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-dia...ien-kha-cua-Dong-Nam-Bo-va-ca-nuoc/410704.vgp
 
Top