Dùng app nào để vào nextVOZ các bác ?

Xàm Xí Đú

Junior Member
Cũng đang hóng, mong thím tủ làm luôn cái app chính chủ nữa là ngon :p, ko phải chia phần cho mấy og kia ăn ké;)
 
Bóc nội dung thì làm nhanh, nhưng mà viết full tính năng thì tốn time lắm =((
Mấy bác kia có bộ khung sẵn rồi nên bóc lại chắc cũng nhanh thôi ah.
 
Top