Dừng đầu tư dự án cầu đường Bình Tiên hơn 2.600 tỉ theo hình thức BT

conan2013

Senior Member
UBND TP.HCM vừa có văn bản chấp thuận chủ trương dừng thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên bằng hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) theo đề nghị của của Sở KH&ĐT TP.
Cụ thể, UBND TP vừa có văn bản về dự án cầu đường Bình Tiên gửi các sở, ban ngành TP với ba chỉ đạo.
Thứ nhất, UBND TP chấp thuận chủ trương dừng thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên bằng hình thức BT theo đề nghị của của Sở KH&ĐT TP tại công văn số 7048 ngày 12-8 của sở này. UBND TP cũng giao Sở GTVT chủ động thông tin cho các nhà đầu tư về chủ trương đối với dự án; hoàn thành trước ngày 20-9.
Thứ hai, UBND TP giao Sở KH&ĐT TP khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, đơn vị liên quan tham mưu, dự thảo công văn của UBND TP báo cáo Thủ tướng liên quan đến việc dừng thực hiện dự án; hoàn thành trước ngày 25-9.
Thứ ba, UBND TP giao Sở GTVT TP chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan đề xuất phương án đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên theo đúng quy định; tham mưu, đề xuất UBND TP trước ngày 30-9.
Theo công văn của Sở KH&ĐT TP gửi UBND TP, đối với dự án này, trải qua các thời kỳ, TP đã thực hiện nhiều biện pháp thu hút đầu tư, tham mưu xin Thủ tướng cho phép chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án, phê duyệt dự án đầu tư, chỉ định nhà đầu tư, thương thảo đàm phán hợp đồng với các nhà đầu tư và ký kết được thỏa thuận đầu tư...
Việc này với với mong muốn khởi công nhanh chóng dự án để hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống giao thông trong khu vực.
"Tuy nhiên, do Chính phủ có chủ trương tạm dừng các dự án BT từ ngày 1-1-2018 để ban hành Nghị định mới về thanh toán các dự án BT, TP đã tạm ngưng triển khai một thời gian để rà soát lại toàn bộ pháp lý dự án, đảm bảo chặt chẽ, không để thất thoát theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng" - văn bản của Sở KH&ĐT TP nêu rõ.
Dừng đầu tư dự án cầu đường Bình Tiên hơn 2.600 tỉ theo hình thức BT ảnh 1
Vị trí cầu đường Bình Tiên dự kiến. Ảnh: G.K.G
Quá trình rà soát nhận thấy nhiều khó khăn vướng mắc liên quan như sau:
Đầu tiên là Nghị định 69/2019 (điểm b khoản 1 điều 3) quy định phải đấu thầu rộng rãi các dự án BT, nhưng lại không quy định điều kiện chuyển tiếp của việc lựa chọn Nhà đầu tư cho dự án này. Như việc đã hoàn thành việc chỉ định nhà đầu tư trước khi Nghị định được ban hành thì triển khai thực hiện như thế nào.
"Do đó, nếu áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư có thể chưa đảm bảo tính chặt chẽ về pháp lý" - văn bản Sở KH&ĐT TP nêu ý kiến của Sở GTVT TP.
https://plo.vn/dung-dau-tu-du-an-cau-duong-binh-tien-hon-2600-ti-theo-hinh-thuc-bt-post698245.html
 
Top