Đứng ở biển 70km/h bắn tộc độ 50km/h

Ở quê ngoại tôi Hà Tĩnh thì có mà đầy, dù tôi luôn chấp hành tốc độ và thuộc hết các chốt nhưng cũng vài lần cúng 5 loét cho bọn này rồi, biết thì biết đấy, nhưng ko muốn rắc rối và ko đủ bản lĩnh làm như a này thật. Chỗ các thím thế nào?. Xã hội này mà có nhiều người như a này thì dân ms đỡ khổ đk
 
Top