Được tìm kiếm nhiều, nhưng khách quốc tế đến Việt Nam còn ít

Sao VTV hay lên phỏng vấn khách Tây khen VN dữ lắm mà
yBBewst.gif
gặp thằng nào chỉa máy quay vào. ông dám chê không
4RJD3gO.png
 
Back
Top