Đương BHX

hôm qua đi mua đồ thì có ghẹo bé Nv là đường này nhà a được tặng cả chục cây bên e có thu lại ko
bé đó trả lời có thu lại
thật vậy ko mấy fenGửi từ Vsmart Active 3 bằng vozFApp
 
Last edited:
Top