Em bị ho ngứa ngứa ở cổ. Nên đi khám k các thím.

Top