Em lại thua nữa rồi các bác.

vannguyen1994.ver2

Senior Member
Thích 1 đứa con gái trên voz, đăng cả ảnh nó làm avatar, nhưng mấy tháng nay nó vẫn không đứng ra nhận. Cũng phải đâu đứa con gái nào ngu đi yêu 1 thằng lesor nổi tiếng cả diễn đàn này, chỉ dưới có mỗi Kiều Mai Tuấn kia chứ ? :too_sad:
Sau topic này, các bác cứ gạch đá em thoải mái. Em nhận hết.
 
Thích 1 đứa con gái trên voz, đăng cả ảnh nó làm avatar, nhưng mấy tháng nay nó vẫn không đứng ra nhận. Cũng phải đâu đứa con gái nào ngu đi yêu 1 đứa thằng lesor nổi tiếng cả diễn đàn này, chỉ dưới có mỗi Kiều Mai Tuấn kia chứ ? :too_sad:
Sau topic này, các bác cứ gạch đá em thoải mái. Em nhận hết.
Germany
 

Cún xinh

Senior Member
Thích 1 đứa con gái trên voz, đăng cả ảnh nó làm avatar, nhưng mấy tháng nay nó vẫn không đứng ra nhận. Cũng phải đâu đứa con gái nào ngu đi yêu 1 thằng lesor nổi tiếng cả diễn đàn này, chỉ dưới có mỗi Kiều Mai Tuấn kia chứ ? :too_sad:
Sau topic này, các bác cứ gạch đá em thoải mái. Em nhận hết.
@Không hình đừng đú
 

daudauqua

Member
Thích 1 đứa con gái trên voz, đăng cả ảnh nó làm avatar, nhưng mấy tháng nay nó vẫn không đứng ra nhận. Cũng phải đâu đứa con gái nào ngu đi yêu 1 thằng lesor nổi tiếng cả diễn đàn này, chỉ dưới có mỗi Kiều Mai Tuấn kia chứ ? :too_sad:
Sau topic này, các bác cứ gạch đá em thoải mái. Em nhận hết.
Rõ là chả có tí nam tính nào, cắt ku đi cho mọc lại tăng hóc môn.
 
Top