HN em mua nhầm 2 thanh ram laptop Lexar DDR4 8GB/3200 thanh lý nhanh ạ

Top