HN Em muốn mua 1050ti

mr_binthoi

Junior Member
Ae định giá con này sao? BH 16/12/2020.. Đã thiết kế thêm quả backplate mika lồng lộn :LOL:

Backplate.jpg
Front.jpg
Rear.jpg
 
Top