Em ngu quá nhưng công ty vẫn nhận vào còn đưa ra offer cao so với mong muốn lúc đầu của em, có bait gì không các thím

Top