HN Em thanh lý lô nguồn themateck 750w và 850w NEW sách tay bán giá cũ

Nhìn chất đấy

via theNEXTvoz for iPhone
ok bn
122993175_1386173368244476_4267948229389040132_n.jpg
 
Top