TQ Em thanh toán Lenovo M710q kẹp 8850H ES, Z170X gaming 7 kẹp 10980HK ES, tiện tìm vỏ case đẹp lắp main EATX.

spartacus

Đã tốn tiền
-------DONE-----------
 

Attachments

 • 498ccc8ba0c36a9d33d2.jpg
  498ccc8ba0c36a9d33d2.jpg
  351.3 KB · Views: 212
 • 525af69f9dd757890ec6.jpg
  525af69f9dd757890ec6.jpg
  275.9 KB · Views: 213
 • a39969a405eccfb296fd.jpg
  a39969a405eccfb296fd.jpg
  338.9 KB · Views: 220
 • e9ddb3c5df8d15d34c9c.jpg
  e9ddb3c5df8d15d34c9c.jpg
  382.6 KB · Views: 225
 • 91cf822d5a6e9030c97f.jpg
  91cf822d5a6e9030c97f.jpg
  490.2 KB · Views: 171
Last edited:
Top