TQ Em tìm ram ddr3 2x8 và asus rx470 hoặc card tương đương có 2 cổng DVI

Top