thảo luận EURO 2021 - Quần hùng tụ hội, chỉ một xưng vương. Bồ - Anh, Pháp, Đức : ai là xứng đáng ..... Copa América 2021: à mà thôi

Status
Not open for further replies.

Rua188

Member
Đệ đần cứ bet ngu thoải mái, xa bờ thì thầy lôi chúng mày về, sướng nhất làm đệ tử tộc túc rồi còn gì

Hô khẩu hiệu theo thầy nào

Tộc túc muôn năm !!!

Thầy túc vạn tuế !!!

:sexy_girl: :sexy_girl: :sexy_girl: :sexy_girl: :sexy_girl: :sexy_girl:
may quá, tí nữa chìm ngủm với thằng nhựt lùn mất dạy :shame:
Tộc túc muôn năm !!!

Thầy túc vạn tuế
:ah:


p/s: tạ sư phò ban kinh
 

The Cityzen

Senior Member
Đệ đần cứ bet ngu thoải mái, xa bờ thì thầy lôi chúng mày về, sướng nhất làm đệ tử tộc túc rồi còn gì

Hô khẩu hiệu theo thầy nào

Tộc túc muôn năm !!!

Thầy túc vạn tuế !!!

:sexy_girl: :sexy_girl: :sexy_girl: :sexy_girl: :sexy_girl: :sexy_girl:
Tộc túc muôn năm sư phò vạn tuế :sexy_girl:

Biết ngay bọn frontale thuốc độc mà FT 2-0
rofl.gif
 
Status
Not open for further replies.
Top