download Extension cho next.voz.vn

theheroofvn

Đã tốn tiền
Làm thêm cái tính năng tắt cái vuốt để next page trên đt đi thím
V092S5K.gif
Sao vậy fen? Ko thích hả? :shame:
 

theheroofvn

Đã tốn tiền
Chủ thớt cho mình hỏi xíu, extension cần đọc history với display notification để làm gì vậy:pudency:
Quyền đó là quyền "Access browser tabs", thằng Chrome nó ghi history to tát vậy thôi chứ ko có gì đâu, thím có thể tham khảo phần Permissions bên Firefox https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/voz-next/.
Còn display notification thì để hiện notification ấy thím
 

meohen2109

Member
Quyền đó là quyền "Access browser tabs", thằng Chrome nó ghi history to tát vậy thôi chứ ko có gì đâu, thím có thể tham khảo phần Permissions bên Firefox https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/voz-next/
Còn display notification thì để hiện notification ấy thím
à, ý mình hỏi là dùng các quyền đó cho chức năng gì ấy :beat_plaster:
- đọc history để làm gì?
- gửi noti là gửi khi nào?
 

theheroofvn

Đã tốn tiền
à, ý mình hỏi là dùng các quyền đó cho chức năng gì ấy :beat_plaster:
- đọc history để làm gì?
- gửi noti là gửi khi nào?
Quyền đó là quyền truy cập vào các tab chứ ko phải history, thím có thể xem bên Firefox (mình đã đưa link bên trên), Chrome nó nghiêm trọng lên thôi. Ví dụ chức năng mở rộng trang đi, mình cần biết tab đó là next.voz.vn thì mới mở rộng ra...
Ví dụ khi extension cập nhật thì gửi noti
 

eraganxs

Senior Member
Firefox: https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/voz-next/
Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/voz-next/llfnhhlooecaonmdeeiclihaokjchbng?hl=vi
Opera: dùng extension này để cho phép cài đặt bên Chrome https://addons.opera.com/vi/extensions/details/install-chrome-extensions/
Rảnh rỗi bê 1 số chức năng của addon cũ sang nhà mới :embarrassed:
Chức năng các thím xem ở link trên nhóe :big_smile:

View attachment 8750
View attachment 8748
View attachment 5854
View attachment 5851

Ngoài ra nếu muốn giao diện Dark mode có thể cài style này: https://userstyles.org/styles/181341/thenextvoz-dark (mình export từ Dark Reader)

View attachment 11618
xài phê vl, tôi ưng rất
VvdFMUC.gif
VvdFMUC.gif
 
Top