download Extension cho next.voz.vn

theheroofvn

Đã tốn tiền
Bác Chủ fix lại đi , vOz cập nhật lỗi rồi !!! :beat_brick::beat_brick::beat_brick:
Screen Shot 2020-05-19 at 12.22.28 PM.png

Fix rồi fen, đang pending review
 

theheroofvn

Đã tốn tiền

Water White

Senior Member
làm sao để co hiển thị lại nhỉ?
quen nhìn co vào cái extention xong giãn hết ra màn hình chướng mắt quá
nmvIYHe.png
 

Jokerhero

Senior Member
thím thớt giỏi nhở, lập được cái extension này quá đã, hôm nay mới rải 2 cái hồ sơ xin việc, nếu được nhận thì sang tháng lĩnh lương sẽ donate :shame:
 
Top