f145?

light_slayer_679

Senior Member
Thắc mắc từ hôm mới chuyển nhà mà dạo mấy ngày mới nhớ ra để hỏi :big_smile:
Tìm mãi không thấy f145 đâu nhỉ, có ai thấy không :amazed:
Chứ hồi đấy lướt toàn thớt ngôn lù hay phết mà sang đây không thấy có :sad: buồn quá
 
Thắc mắc từ hôm mới chuyển nhà mà dạo mấy ngày mới nhớ ra để hỏi :big_smile:
Tìm mãi không thấy f145 đâu nhỉ, có ai thấy không :amazed:
Chứ hồi đấy lướt toàn thớt ngôn lù hay phết mà sang đây không thấy có :sad: buồn quá
rồi cũng kéo db qua đây thôi,chịu khó đợi xem sao
 
Top