Game nào làm các thím nghiện nhất...

oscarland

Member
Dark Souls Remastered. Vừa đập controller, rage quit xong được một lúc lại phải vào chơi tiếp
 
Top