Gần 45% học sinh tại Hà Nội sẽ trượt lớp 10 công lập

có đậu có rớt nhưng mà thi vào lớp 10 mà trượt tận 45% thì cũng hơi vl đấy. chỉ có ngu lắm mới trượt lớp 10 công lập thôi, ngày đó t đếch cần học đến ngày cứ vác dái đi thi cũng đậu
Đm, nó lấy từ trên xuống số đăng ký gấp đôi số chỉ tiêu thì auto trượt 1 nửa chứ liên quan đéo gì đên dốt với giỏi 😂
 
Cái này là tốc độ tăng dân số cơ học nhanh hơn so với tốc độ xây trường mới. Dễ dàng thấy được từ lâu nhưng có lẽ CQ xài chính sách "xã hội hóa GD" để hỗ trợ mở trường tư nên nó thế.
 
Éo biết cái gọi là thi vào c3 là j, đến tuổi là auto học công lập
g8WUGlQ.jpg


Gửi từ thế giới bên kia bằng vozFApp
 
Back
Top