Gấu trẻ con, bắt em phải vâng dạ... cứu emm

chymchua

Junior Member
3E47AB2D-D184-4843-8156-2D3B97050A8D.png


Các bác bảo em phải xử lý như nào đây. Bây giờ nói chuyện nó cứ ừ ờ với em, bực vl nhưng chẳng dám hó hé, sợ nó bộp lại kiểu “anh có như thế đâu mà bắt em phải thế”
Đm thằng đàn ông nói chuyện với ny mà cứ vâng vâng dạ dạ, ra đường chó nó còn ỉa lên mặt :( :(
Cứuu emm
 
Đá ny sang cho voz khác nó dạ vâng cho. Có khi lúc chịch nó cho ké 1 miếng

Đức 4.0
View attachment 81200

Các bác bảo em phải xử lý như nào đây. Bây giờ nói chuyện nó cứ ừ ờ với em, bực vl nhưng chẳng dám hó hé, sợ nó bộp lại kiểu “anh có như thế đâu mà bắt em phải thế”
Đm thằng đàn ông nói chuyện với ny mà cứ vâng vâng dạ dạ, ra đường chó nó còn ỉa lên mặt :( :(
Cứuu emm
 

codetodead

Senior Member
View attachment 81200

Các bác bảo em phải xử lý như nào đây. Bây giờ nói chuyện nó cứ ừ ờ với em, bực vl nhưng chẳng dám hó hé, sợ nó bộp lại kiểu “anh có như thế đâu mà bắt em phải thế”
Đm thằng đàn ông nói chuyện với ny mà cứ vâng vâng dạ dạ, ra đường chó nó còn ỉa lên mặt :( :(
Cứuu emm
Đức :look_down:
 
Ngày xưa tôi cũng như ông thớt. Thế là tôi cx ko biết làm thế nào. 1 ngày đẹp trời, tôi nghĩ ra kiểu: "nó trẻ con thì mình trẻ con hơn nó". Và từ đó, khi nó dạ vâng, tôi cx dạ vâng. Nó ko rửa bát, tôi cũng ko rửa bát. nó nằm dưới, tôi cũng đòi nằm dưới. Nó ngồi sau xe, tôi cũng đòi ngồi sau. Nó khóc lóc, tôi bạt tai nó mấy cái rồi cũng khóc chung với nó.... Riết rồi nó sợ cái độ lầy của tôi luôn. Và giờ thì bọn tôi chia sẻ quan điểm và chia sẻ mong muốn vs nhau chứ ko còn trẻ con nữa rồi
 

chymchua

Junior Member
Ngày xưa tôi cũng như ông thớt. Thế là tôi cx ko biết làm thế nào. 1 ngày đẹp trời, tôi nghĩ ra kiểu: "nó trẻ con thì mình trẻ con hơn nó". Và từ đó, khi nó dạ vâng, tôi cx dạ vâng. Nó ko rửa bát, tôi cũng ko rửa bát. nó nằm dưới, tôi cũng đòi nằm dưới. Nó ngồi sau xe, tôi cũng đòi ngồi sau. Nó khóc lóc, tôi bạt tai nó mấy cái rồi cũng khóc chung với nó.... Riết rồi nó sợ cái độ lầy của tôi luôn. Và giờ thì bọn tôi chia sẻ quan điểm và chia sẻ mong muốn vs nhau chứ ko còn trẻ con nữa rồi
Nếu như này thì em còn lên đây cầu cứu mưu kế vozer làm gì nữa bác :(
 
Top