thảo luận Genshin Impact Chính thức phát hành , Game thế giới mở đa nền tảng PC-Mobile-PS4 - VN Sub

game_matter

Senior Member
Quyển nào vậy? có quyển này thì klee gọi bọn khác là bầu đuồi luôn ấy chứ
Làm gì có quyển nào, ý nói là cả klee lẫn diluc không có đồ trấn đo ni đóng giày cho bọn nó nên thọt so với bọn ganyu hutao một phần, cái homa nó imba quá mấy thể loại điển tích kiếm chó sao đua lại được :sad:
 

BambooBia

Đã tốn tiền
Làm gì có quyển nào, ý nói là cả klee lẫn diluc không có đồ trấn đo ni đóng giày cho bọn nó nên thọt so với bọn ganyu hutao một phần, cái homa nó imba quá mấy thể loại điển tích kiếm chó sao đua lại được :sad:
điển tích đang lên thớt rồi nên kiểu gì lúc rerun klee cũng có trấn mới cho em nó thôi
 
Top