Giá Bitcoin bất ngờ tăng mạnh

suvival198ver3

Đã tốn tiền
Tự hứa 50% chốt lời, coi như lời được 2 con pro max :).
tôi thấy chốt lời mới khó. Trước lãi được gần 40% đợt nó lên 69k. lòng tham vô đáy éo chốt cuối cùng lại tụt, lại phải DCA thêm giờ mới có tí lãi mỏng, chạm 5x chắc tôi én.
 
Top