thắc mắc Giá này có ảo không?

minbeo

Senior Member
Đời Kepler cổ lỗ sĩ rồi thì mua làm gì cho tổ tốn điện. Ram to mà cores yếu thì cùi thôi...
 
Top