Giá nhà tại Trung Quốc liên tục lao dốc

dainganha4.9

Senior Member
Tìm hiểu phép chiếu Mercator đi nhé, đừng đẻ bị bản đồ nó đánh lừa. Nhiều lãnh đạo nhân loại trong quá khứ để bản đồ nó đánh lừa nên đưa cả dân tộc vào con đường chiến tranh đấy
thằng rau dền này kiếm wed vớ vẩn rồi xem chân lý đi cân khắp mặt trận
voz vần còn nhiều thằng óc trâu vcl
 
Top