Giá xăng giảm 4 lần rồi, sao giá bó rau ngoài chợ vẫn chưa giảm?

itachi247

Senior Member
Hôm trc có thớt nào về xăng có thằng nào bảo đéo cần quỹ bình ổn cứ để cho giá thị trường tăng giảm đúng giá trị của nó 😂😂😂
Giá nó tăng thì các mặt hàng khác tăng xong đéo giảm luôn. Giá giảm thì mỗi nó giảm, khổ thế đấy 🤣

via theNEXTvoz for iPhone
 

Kangbongso123788

Senior Member
kinh tế khó khăn, gánh xô nước tưới đi, lười
M7EYXjT.png
Mày tưới hộ 5ha rau hộ bố.
 
Top