Giám đốc bệnh viện: 'Lái xe biển xanh bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn do... uống nước trái cây'

# dưới tin không?
TZ0qTj7.png
Ko tin mà dc à? Tôi tin tôi tin
qZV215Z.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
bNQn0jx.jpg

Giống ông Bí thư huyện bị CA Bộ cho thổi mà Bí Thư Tỉnh vẫn bỏ qua liêm sĩ để lên báo đính chính giúp.

Gửi từ Xiaomi 21081111RG bằng vozFApp
 
Lý do lý chấu làm cái gì, đoàn đi chơi, chắc ăn tối làm vài lon, xong đi massage, nghĩ là biển xanh éo ai thổi, ai ngờ anh em cùng ăn bổng lộc triều đình mà vẫn éo nể mặt nhau vẫn bắt xuống thổi.
:p
 
nước nho Pháp lên men thôi mà

0.2 thì phải nốc 2 3 chai bia rồi chứ nhỉ, làm gì nước trái cây đẩy lên cao thế. Hay là nước trái cây đã lên men như strongbow ?
0.2 thì sure kèo là phải mới làm 2-3 chai rồi, như tôi đây hôm rồi với 2 thằng bạn 3 thằng uống 34 chai mà về đo bằng cái máy order taobao ở nhà lên có mỗi 0.8, đây 0.2 lại lươn lẹo kêu uống nước trái cây :LOL: :LOL:
1695374070506.png
 
Lý do lý chấu làm cái gì, đoàn đi chơi, chắc ăn tối làm vài lon, xong đi massage, nghĩ là biển xanh éo ai thổi, ai ngờ anh em cùng ăn bổng lộc triều đình mà vẫn éo nể mặt nhau vẫn bắt xuống thổi.
:p

Chưa đâu, cuộc vui chỉ mới bắt đầu, sau này cho xã với trật tự lập chốt giao thông lại có thêm trò vui.
 
Back
Top