Giám đốc Sacombank Khánh Hòa bị cách chức vì để tiền của khách hàng 'bốc hơi’

xxxladykillahxxx

Senior Member
Sổ giả, chữ ký giả, sổ không nhập hệ thống => thiếu gì cách để hô biến cái sổ tiết kiệm thành vô giá trị
1Gu1Zv4.gif
Nhưng yêu cầu trích xuất camera ra thấy khách có đến và nhận sổ thì vẫn uy tín hơn
Kinh nghiệm gửi tiết kiệm là nên gửi tiền vào tài khoản thanh toán trước, sau đó mới trích trực tiếp chuyển sang làm sổ tiết kiệm. Để còn lưu vết là đã nộp tiền vào tài khoản
 
Top