Giảm thuế xăng dầu chẳng thấm vào đâu!

lostmyself

Senior Member
Các anh đang thất thu do dịch, giảm thuế là giảm thế nào, tôi đề nghị bổ sung thuế "tấm lòng nhân dân" và kêu gọi "quỹ đồng bào quyên góp giảm giá xăng dầu" để giúp các anh :beauty:
 

vuameo

Senior Member
"Thấm mà, miếng bò mềm mịn gia vị thấm đều" 1 lờ đờ vừa nhồm nhoàm cắn miếng bò dát gold vừa nói
 
Top