Giao diện fb mới trên web lỗi tùm lum mà tháng 9 đòi khóa cái cũ!!

  • Vào album ảnh của người khác, vào tiếp tab ảnh đại diện thì hiển thị trang này không tồn tại
  • Nút theo dõi chọn bỏ theo dõi cũng không bị mất dấu X.
  • Hôm qua đặt lịch công chiếu video cho page tùy chỉnh giờ không được phải xóa đăng lại
Các fen còn bị lỗi nào nữa không?
 
Last edited:
Top