Giao diện voz tân nhìn giống %(#*@! vậy?

Namek cưỡi Exciter

Senior Member
Giống f95zone nữa.
Nói chung voz là 1 nhánh tách ra từ trời đất nên giống là chuyện bình thường.
08pRxWB.gif
 
Top