HN Giao lưu i7 9700k bảo hành 29/2/2023 xuống đời

xonggggggggggggg
 

Attachments

 • DA95C6C2-1F40-4496-9265-1854097B9BE2.jpeg
  DA95C6C2-1F40-4496-9265-1854097B9BE2.jpeg
  363.7 KB · Views: 301
 • 33D97D1F-3AFA-4805-A4DA-C3670D3E9291.jpeg
  33D97D1F-3AFA-4805-A4DA-C3670D3E9291.jpeg
  362.5 KB · Views: 300
 • E46CD24A-284B-4EC2-BA58-C4ED7697DA13.jpeg
  E46CD24A-284B-4EC2-BA58-C4ED7697DA13.jpeg
  408.5 KB · Views: 301
Last edited:
Top