Giáo sư dự đoán đúng mọi cuộc bầu cử Mỹ từ năm 1984 nói ông Trump sẽ thua

2016 cũng thế

Cái con mẹ gì mà Trumpet chả lái về 2016 được.

Poll có lợi cho Trump: Dân Mỹ sáng suốt biết chọn đúng người.
Poll bất lợi cho Trump: Năm 2016 cũng vậy.
Tin có lợi cho Trump: Người đàn ông của năm, một tay cứu nước Mỹ.
Tin bất lợi cho Trump: Nguồn cánh tả súc vật, fakenews.
 

yeahyeah123

Đã tốn tiền
Cái con mẹ gì mà Trumpet chả lái về 2016 được.

Poll có lợi cho Trump: Dân Mỹ sáng suốt biết chọn đúng người.
Poll bất lợi cho Trump: Năm 2016 cũng vậy.
Tin có lợi cho Trump: Người đàn ông của năm, một tay cứu nước Mỹ.
Tin bất lợi cho Trump: Nguồn cánh tả súc vật, fakenews.
Từ 2016 đến giờ có cái poll nào Trump win đâu? Mày bị ngáo à?
 

submarine

Đã tốn tiền
Cái con mẹ gì mà Trumpet chả lái về 2016 được.

Poll có lợi cho Trump: Dân Mỹ sáng suốt biết chọn đúng người.
Poll bất lợi cho Trump: Năm 2016 cũng vậy.
Tin có lợi cho Trump: Người đàn ông của năm, một tay cứu nước Mỹ.
Tin bất lợi cho Trump: Nguồn cánh tả súc vật, fakenews.
Thế all in vào bai đừn đi phen:sexy_girl:

via theNEXTvoz for iPhone
 

giangqaz

Senior Member
lạ cái là sau covid mà Trump vẫn có cơ hội thắng cử thôi
còn biden thì thấy cũng ngáo ngáo
nếu giả định 2 đảng này là 2 phe của 1 đảng ( vì thực sự có mỗi 2 đảng này chỉ định thằng nào làm tổng thống) ta sẽ có 1 nước độc đảng toàn trị
 

squallwoo

Senior Member
Cũng giáo sư 4 năm trước dự đoán Trump thắng thì lúc đó bọn cuồng hữu Trump nô bây giờ đa phần hồi đó vẫn còn bán tín bán nghi chưa bị ngáo như bây giờ. Nhưng giờ giáo sư phán Trump không thắng thế là giáo sư thành thổ tả ngay :big_smile:

4 nam trước cha này đoàn sai lè mà :
" In the 2016 election Lichtman predicted that Trump would win the popular vote; Trump ended up losing the popular vote (while winning the electoral college) "
 

xchauchaux

Member
Cũng giáo sư 4 năm trước dự đoán Trump thắng thì lúc đó bọn cuồng hữu Trump nô bây giờ đa phần hồi đó vẫn còn bán tín bán nghi chưa bị ngáo như bây giờ. Nhưng giờ giáo sư phán Trump không thắng thế là giáo sư thành thổ tả ngay :big_smile:
Từ cmt 2->8 chưa thấy ai chửi GS cả . Chỉ có một thằng lẹo cào mặt ăn vạ
 
Top