Giáo sư gợi ý Trung Quốc tăng dân số bằng chính sách đa phu.

ranh92

Đã tốn tiền
Đa phu chứ éo phải đa thê đâu. Một con vợ mà 3 thằng chồng ấy :))
 
Tăng dân số thì phải đa thê chứ sao lại đa phu. Vì một chồng có thể x nhiều vợ, còn mỗi vợ 9 tháng chỉ có thể đẻ một lần.


"After which you will be required to select from the Matrix 23 individuals: sixteen female, seven male, to rebuild Zion."
 
Thằng thất phu phát biểu láo, thiếu gái thì nhập khẩu gái Đông Âu, Phi thiếu gì?
Có thể ngủ với vợ người khác nhưng tuyệt đối không để thằng khác ngủ với mình.
 
Last edited:

Mr_ke

Đã tốn tiền
lũ chinks nó vẫn muốn có con trai nối dõi tông đường thì đa phu là đúng rồi :shame:
 

Death_Note

Member
Tăng dân số thì phải đa thê chứ sao lại đa phu. Vì một chồng có thể x nhiều vợ, còn mỗi vợ 9 tháng chỉ có thể đẻ một lần.


"After which you will be required to select from the Matrix 23 individuals: sixteen female, seven male, to rebuild Zion."
Không phải tăng dân số nữa mà nó muốn ổn định xh :doubt:
 
Top