Giáo viên có còn dự giờ, thăm lớp?

foxies

Senior Member
Thực ra phím trước cho học sinh để trôi bài thôi, chứ các cháu học sinh có trả lời được hay không thì các giáo viên (thanh tra, ban giám khảo chấm thi giáo viên giỏi, ...) dự giờ không quan tâm mấy đâu. Quan trọng là cách diễn giải, dẫn dắt, nội dung bài học có hợp lý, đầy đủ hay không. Và quan trọng nhất là có cháy giáo án (chưa dạy hết giáo án đã hết giờ) hay không. Còn giáo viên trong tổ, khối dự giờ thực chất là rút kinh nghiệm thôi.
Cái thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, thành phố nhiều khi giáo viên cũng không muốn tham gia đâu vì chả được vẹo gì nhưng vẫn phải chuẩn bị cho thật tốt vì nếu không ảnh hưởng đến thi đua. Có giáo viên nào cố gắng thi cấp tỉnh được giải mới được nâng bậc lương sớm. Nhiều người cố cả đời chả được giải lần nào để nâng bậc lương sớm
 
Top