Giờ mà mua khẩu trang y tế trên mạng có khi còn chết trước khi bị dính Cô Vy ấy!

Từ đầu mùa dịch tới giờ mua được 2 hộp khẩu trang y tế ở trong siêu thị và ở nhà thuốc.
Giờ hết nên em chuyển qua khẩu trang vải khán khuẩn trong mấy cái phamarcy bán, thấy ok phết.
Kêu gọi anh em đừng mua khẩu trang y tế trên internet cho tụi nó chết mịa hết đi toàn lũ cắt cỗ và lừa đỏa.
Nếu có thể mua được khẩu trang y tế ở các nhà thuốc uy tính thì mua không thì thôi, đừng mua mấy cái giới thiệu hay bala các kiểu như vậy.
 
Top