Giờ phải khuyên bào đứa bạn thế nào?

con B nó có như thế nào trong mắt anh thì chắc gì nó đã tệ vs con A
ví dụ nó từng giúp A lúc khốn khó nhất trong khi những đứa bạn khác như anh thì éo care thì sao?
 
Back
Top