Giới thiệu bài Voz ca

Marco_Reus_QN

Senior Member
Đây là bài hát chính thức của hội đu càng chúng ta sau ngày Voz hận 14/3/2020
Này vốt zơ hỡi, pho rum đến ngày giải phóng
Đồng lòng cùng đi hi sinh tiếc gì thân sống
Vì tương lai phó rum, cùng xông pha khói tên
Làm sao cho phó rum từ nay luôn vững bền
Dù cho thây phơi trên gươm giáo
Thù vốt lấy máu đào đem báo
Phò rúm lúc biến phải cần giải nguy
Người vốt zơ luôn vững bền tâm trí
Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi
Vang tiếng người vốt zơ cho đến muôn đời
Vốt zơ ơi mau hiến thân dưới cờ
Vốt zơ ơi mau làm cho cõi bờ
Thoát cơn tàn phá vẻ vang phò rúm
Xứng danh mười năm giòng giống lu zờ
 
Last edited:
Đây là bài hát chính thức của hội đu càng chúng ta sau ngày Voz hận 14/3/2020
Này vốt zơ hỡi, pho rum đến ngày giải phóng
Đồng lòng cùng đi hi sinh tiếc gì thân sống
Vì tương lai phó rum, cùng xông pha khói tên
Làm sao cho phó rum từ nay luôn vững bền
Dù cho thây phơi trên gươm giáo
Thù vốt lấy máu đào đem báo
Phò rúm lúc biến phải cần giải nguy
Người vốt zơ luôn vững bền tâm trí
Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi
Vang tiếng người vốt zơ cho đến muôn đời
Vốt zơ ơi mau hiến thân dưới cờ
Vốt zơ ơi mau làm cho cõi bờ
Thoát cơ tàn phá vẻ vang nòi giống
Xứng danh mười năm giòng giống lu zờ
:rolleyes:
 
Tôi vẫn là tôi của những chiều
Có mây nhè nhẹ, gió hiu hiu
Bao năm cách biệt, đời ai hiểu
Đổi trắng thay đen đã rất nhiều

Tôi vẫn là tôi của thuở nào
Của từng mộng ước thuở còn nhau
Dù giờ tất cả thành mộng ảo
Tôi vẫn là tôi của thưở nào

Tôi vẫn là tôi một kẻ khờ
Đôi khi mù quáng vẫn mộng mơ
Dù rằng người chẳng còn nhung nhớ
Tôi vẫn là tôi vẫn đợi chờ

Tôi vẫn là tôi của những ngày
Ấp ôm kỷ niệm giữa bàn tay
Mặc cho số kiếp nhiều đưa đẩy
Tôi vẫn thoảng nghe mắt lệ đầy.
---của 1 member vozforums
 

cacheplenbo

Member
Tôi cho rằng bài này không hợp phong thủy. Mấy chục năm trước có một số người hát bài tương tự vậy, giờ làm nail cả rồi :doubt:
 
Top