Giới thiệu Voz cho thằng bạn...nó chê giao diện tù, cổ lổ sĩ

phucpham_97

Senior Member
Cốt lõi là chạn à
nội dung ấy bác, tiếp thu nhiều cái mới hơn là fb tạp nham. Với kiểu có mọi chủ đề có gì nhờ giúp đỡ cũng nhanh hơn mấy group fb bắt kiểm duyệt. Quan trọng là ẩn danh nên không ngại ngần gì cả
 
Top